FöreningEN

Styrelsen


Ordförande

Mats Hansson


Vice Ordförande

Conny Viebke


Sekreterare

Monica Christiansen


Vice sekreterare

Lars Åhsberg


Kassör

Ann-Christin Nyander


Suppleant

Ann-Sofi Andersson


Suppleant

Patrick Åman