Styrelsen

Styrelsen & Valberedningen - 2022Styrelsen

Ordförande - Monica Christiansen

monica.christiansen55@gmail.com

Vice ordförande - Patrick Åman

Snyggeputte69@hotmail.se

Sekreterare - Marianne Pedersen

mapeped1@telia.com


Kassör - Suntani Hanse

Taribratt@hotmail.com

Vice sekreterare - Jaana Viippola

Jaana.vipola@outlool.com

Suppliant - Denis Haliti

Denis.haliti2@gmail.com

Suppliant - Erling Andersson

erlingandersson@hotmail.com


ValberedningenJashar Berisha

jasharb@gmail.com

Katarina Ikonomdou

Katarina.ikonomidou@axiazor.com

Lars Olsson

Modde.1@telia.com


Tillgängliga Positioner, Frivilliga & Spontana Ansökningar

Vill du eller någon du känner i föreningen som kan tänka sig detta - hör gärna av dig till valberedningen